Glasbehandling

Den glasbehandlingen som vi använder är ett skydd för bilens rutor. Det verkar genom att man arbetar in medlet i glaset och därigenom ökar tätheten i rutan. Fördelen blir att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som vid en obehandlad ruta. Rutorna blir därför mycket lätta att hålla rena. Under vintertid gör glasbehandlingen att isbildning inte biter sig lika hårt fast i glaset. En annan effekt är att vattendropparna ”glider” av rutorna vid körning i högre hastigheter.

Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som hos en obehandlad ruta. Glasbehandlingen minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning regn har minskat med 25%.Hållbarheten är ca: 6-8 månader.